Saltar ao contido principal

Modelo 230.Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre a Renda de Non Residentes:Retencións e ingresos a conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas;Imposto sobre Sociedades:Retencións e ingresos a conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.Autoliquidación

Datos Xerais

Denominación

Modelo 230.Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre a Renda de Non Residentes:Retencións e ingresos a conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas;Imposto sobre Sociedades:Retencións e ingresos a conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.Autoliquidación

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Establecer a suxeición ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos premios das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado e outros órganos tanto nacionais como doutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e que ata agora estaban exentos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de actuación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde HAP/70/2013, do 30 de xaneiro,

pola que se aproba o modelo 230 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre a Renda de non Residentes:Retencións e ingresos a conta do Gravame Especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas;Imposto sobre Sociedades:Retencións e ingresos a conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.Autoliquidación" e o modelo 136 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre a Renda de non Residentes.Gravame Especial sobre os Premios de determinadas Lotarías e Apostas.Autoliquidación".(BOE 31-xaneiro-2013)