Saltar ao contido principal

Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación e pagamento das declaracións do Imposto sobre o Valor Engadido (MOSS). Consulta das declaracións do Imposto sobre o Valor Engadido (MOSS).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non cabe a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro,

polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido e modifícase o Real decreto 1041/1990, do 27 de xullo, polo que se regulan as declaracións censuais que teñen que presentar a efectos fiscais os empresarios, os profesionais e outros obrigados tributarios; o Real decreto 338/1990, do 9 de marzo, polo que se regula a composición e a forma de utilización do número de identificación fiscal, o Real decreto 2402/1985, do 18 de decembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar factura que incumbe aos empresarios e profesionais, e o Real decreto 1326/1987, do 11 de setembro, polo que se establece o procedemento de aplicación das Directivas da Comunidade Económica Europea sobre intercambio de información tributaria. (BOE 31-diciembre-1992)