Saltar ao contido principal

Modelo 308. IVE. Réxime Especial da Recarga Equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 308. IVE. Réxime Especial da Recarga Equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da solicitude de devolución correspondente ao Réxime especial da Recarga Equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Entidades colaboradoras

Oficinas da AEAT

Documentación

Modelo 308

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

ORDEN EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,

por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria. ( BOE 30-diciembre-2008 )