Saltar ao contido principal

Modelo 308. IVE. Réxime Especial da Recarga Equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 308. IVE. Réxime Especial da Recarga Equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da solicitude de devolución correspondente ao Réxime especial da Recarga Equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Entidades colaboradoras

Oficinas da AEAT

Documentación

Modelo 308

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

ORDE EHA/3786/2008, do 29 de decembro,

pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, e o modelo 308 Imposto sobre o Valor Engadido, solicitude de devolución: Recarga de equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais e modifícanse os Anexos I e II da Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como outra normativa tributaria. (BOE 30-diciembre-2008)