Saltar ao contido principal

Modelo 303.IVE.Autoliquidación.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 303.IVE.Autoliquidación.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da autoliquidación do Imposto sobre o Valor Engadido

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Entidades colaboradoras

Oficinas da AEAT

Documentación

Modelo 303

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

 • Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro,

  pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, e o modelo 308 Imposto sobre o Valor Engadido, solicitude de devolución:Recarga de equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais e modifícanse os Anexos I e II da Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como outra normativa tributaria (BOE 30-decembro-2008)

 • Orde HFP/1307/2017, do 29 de decembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores, a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 303 imposto sobre o valor engadido, autoliquidación (BOE 30-decembro-2017).

 • Orde HAC/1148/2018, do 18 de outubro,

  pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de comunicación de datos, correspondentes, ao réxime especial do grupo de entidades no imposto sobre o Valor Engadido, a Orde EHA/3012/2008, de 20 de outubro, pola que se aproba o modelo 347 de declaración anual de operacións con terceiras persoas, así como os deseños físicos e lóxicos e o lugar, forma e prazo de presentación, a Orde EHA/3786/2008, de 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, autoliquidación, a Orde EHA/3111/2009, de 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido e se modifica o anexo I da Orde EHA/1274/2007, de 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores, e a Orde HAP/2194/2013, de 22 de novembro (BOE 31-outubro-2018)

 • Orde HAC/646/2021, do 22 de xuño,

  pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de Comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do Grupo de Entidades no Imposto sobre o Valor Engadido, a Orde EHA/3786/2008, de 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, a Orde EHA/3111/2009, de 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido e a Orde HFP/417/2017, de 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a levanza dos Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, de 29 de decembro, e modifícase outra normativa tributaria (BOE24-xuño-2021)