Saltar ao contido principal

Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita a réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

Datos Xerais

Denominación

Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita a réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Con este procedemento preténdese facilitar a formación dun expediente electrónico coa documentación relativa ao inventario que deben elaborar os suxeitos pasivos, nos supostos de comezo ou cesamento na aplicación dos réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido para os que así o determina a normativa reguladora deste imposto.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica