Saltar ao contido principal

Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Deberán presentar o modelo 156, os órganos ou entidades xestores da Seguridade Social, incluídos os que xestionan os réximes especiais da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza. Así como as Mutualidades alternativas á Seguridade Social.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 156

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde HAC/3580/2003, de 17 decembro,

    pola que se aproba o modelo 156 de declaración informativa anual das cotizacións de afiliados e mutualistas para os efectos da dedución por maternidade, así como os deseños físicos e lóxicos para a súa presentación por soporte directamente lexible por ordenador, e establécese o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso. (BOE 23-diciembre-2003)

  • Orde HFP/1351/2021, do 1 de decembro,

    pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-diciembre-2021).