Saltar ao contido principal

Modelo 714.Imposto sobre o Patrimonio.Declaración e documento de ingreso

Datos Xerais

Denominación

Modelo 714.Imposto sobre o Patrimonio.Declaración e documento de ingreso

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración do Imposto sobre o Patrimonio.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria /Órganos competentes das administracións tributarias.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde HFP/207/2022, do 16 de marzo,

pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Imposto sobre o Patrimonio, exercicio 2021, se determinan o lugar, forma e prazos de presentación dos mesmos, establécense os procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, e determínanse as condicións xerais e o procedemento para a presentación de ambos os dous por medios electrónicos ou telefónicos (BOE 18-marzo-2022).