Saltar ao contido principal

Modelo 151. Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 151. Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Con este modelo permítese a presentación telemática, así como a predeclaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Lei 35/2006, do 28 de novembro,

    do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio. (BOE 29 - novembro - 2006)

  • Orde HAP/2783/2015, do 21 de decembro,

    pola que se aproba o modelo 151 de declaración do imposto sobre a renda das Persoas Físicas para contribuíntes do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español, así como o modelo 149 de comunicación para o exercicio da opción por tributar polo devandito réxime, e modifícanse a Orde HAP/1136/2014, do 30 de xuño, pola que se regulan determinadas cuestións relacionadas coas obrigas de información e dilixencia debida establecidas no acordo entre o reino de España e os Estados Unidos de América para a mellora do cumprimento fiscal internacional e a aplicación da lei estadounidense de cumprimento tributario de contas estranxeiras e apróbase a declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses, modelo 290, e outra normativa tributaria. (BOE 23 - decembro - 2015)