Saltar ao contido principal

Modelo 480. Primas de seguros. Declaración Resumo anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 480. Primas de seguros. Declaración Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación anual do Imposto sobre as Primas de Seguros

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

MOD 480

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orde EHA/3212/2004, do 30 de setembro,

pola que se establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática por Internet das declaracións correspondentes aos modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430 e 480. (BOE 8-octubre-2004)

Normativa básica

Orde HFP/1246/2022, do 14 de decembro,

pola que se aproba o modelo 480 de "Imposto sobre as primas de seguros. Declaración resumo anual" e determínase a forma e procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a Declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda e modifícanse outras normas tributarias (BOE 19-diciembre-2022)