Saltar ao contido principal

Modelo 616.Declaración Informativa.Pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leve aparellada acción cambiaria ou sexan endosables á orde.Declaración Resumo Anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 616.Declaración Informativa.Pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leve aparellada acción cambiaria ou sexan endosables á orde.Declaración Resumo Anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración do resumo Anual dos pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leven aparellada acción cambiaria ou sexa endosable á orde.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 616

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde de 12 de novembro de 2001, pola que se autoriza o pagamento en metálico do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados que grava a emisión de documentos que realice función de xiro ou suplan ás Letras de Cambio,

amplíase a autorización do pagamento en metálico do imposto correspondente a determinados documentos negociados por Entidades Colaboradoras, apróbanse os modelos 610, 611, 615 e 616 en euros do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación dos modelos 611 e 616 de declaración informativa anual en soporte directamente lexible por ordenador e establécese o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso.(BOE 16-novembro-2001)