Saltar ao contido principal

Modelo 763.Autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 763.Autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación trimestral do Imposto sobre actividades de xogo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Modelo 763

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Orde EHA/1881/2011, do 5 de xullo,

    pola que se aproba o modelo 763 de autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais, determínase a forma e prazos da súa presentación e regúlanse as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática e modifícase a Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real Decreto 939/2005, do 29 de xuño, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación, en relación coas entidades de crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión recadatoria da Axencia Estatal de Administración Tributaria.(8-xullo-2011)

  • Orde HAC/1363/2018, do 28 de novembro,

    pola que se modifica a Orde EHA/1881/2011, do 5 de xullo, pola que se aproba o modelo 763 de autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais, se determina a forma e prazos da súa presentación e se regulan as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática e modifícase a Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real Decreto 939/2005, do 29 de xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral de Recadación, en relación coas entidades de crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión recadatoria da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 22-12-2018)