Saltar ao contido principal

Rexistro Cl@ve

Datos Xerais

Denominación

Rexistro Cl@ve

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Rexistro en Cl@ve para a presentación de declaracións e realización doutros trámites por vía electrónica.Cando se acceda a un trámite da Sede electrónica da Axencia Tributaria que requira a utilización de Cl@ve PIN ofrecerase automaticamente a posibilidade de obter un PIN, xa sexa utilizando a aplicación móbil ou o propio navegador, segundo elección do usuario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Sede electrónica

Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h).(BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica