Saltar ao contido principal

Rexistro Cl@ve

Datos Xerais

Denominación

Rexistro Cl@ve

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Rexistro en Cl@ve para a presentación de declaracións e realización doutros trámites por vía electrónica. Cando se acceda a un trámite da Sede electrónica da Axencia Tributaria que requira a utilización de Cl@ve PIN ofrecerase automaticamente a posibilidade de obter un PIN, xa sexa utilizando a aplicación móbil ou o propio navegador, segundo elección do usuario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Sede electrónica

Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Normativa de tramitación

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)