Saltar ao contido principal

Cita previa

Datos Xerais

Denominación

Cita previa.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Reservar cita para tramitación xeral na Axencia Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Internet

Oficinas da AEAT

Teléfono

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Solicitude

Tramitación:Reserva de lugar, día e hora

Terminación:Confirmación de cita

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Lei 58/2003, do 17 de decembro,

Xeral Tributaria.Art 85.(BOE 18-decembro-2003)