Saltar ao contido principal

Asistencia e Cita

Coñece os servizos de asistencia que presta a Axencia Tributaria polas distintas canles e solicita asistencia e cita

Datos Xerais

Denominación

Asistencia e Cita

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

É recomendable cita para realizar calquera trámite na Axencia Tributaria (por teléfono ou en oficina). Esta cita xeral non será válida para a campaña de Renda.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Internet

Oficinas da AEAT

Teléfono

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Solicitude

Tramitación: Reserva de lugar, día e hora

Terminación: Confirmación de cita

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. Art 85.(BOE 18-diciembre-2003)