Saltar ao contido principal

Modelo 933.Información das CC. AA. sobre gardarías e centros de educación infantil autorizados

Datos Xerais

Denominación

Modelo 933.Información das CC. AA. sobre gardarías e centros de educación infantil autorizados

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Nova declaración informativa a presentar polas Comunidades autónomas para comunicar os números de identificación fiscal e códigos de autorización de gardarías e centros de educación infantil autorizados pola administración da comunidade.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Números de identificación e códigos de autorización dos centros

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Lei 35/2006, do 28 de novembro,

do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio (BOE 01-01-2007)