Saltar ao contido principal

Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a Renda de non Residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuado por traballadores por conta allea.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a Renda de non Residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuado por traballadores por conta allea.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo que poderá ser utilizado polos traballadores por conta allea interesados en anticipar os efectos do cambio de residencia na aplicación do sistema de retencións. A comunicación ten por obxecto a obtención dun documento acreditativo expedido pola Administración tributaria para a súa entrega aos pagadores dos rendementos do traballo, nos termos previstos no apartado sétimo da Orde. Estes pagadores teñen que ser residentes ou con establecemento permanente en España.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Modelo 247

Fases do procedemento/servizo

Presentación modelo 247

Emisión do documento acreditativo pola Axencia Tributaria.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

10 Día/s hábil/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orden HAC/117/2003, de 31 de enero,

por la que se aprueban los modelos para comunicar a la Administración tributaria el cambio de residencia a los efectos de la práctica de retenciones sobre los rendimientos del trabajo y se regula la forma, lugar y plazo para su presentación. ( BOE 1-febrero-2003 )