Saltar ao contido principal

Modelo 228.Solicitude de devolución por exención por reinvestimento en vivenda habitual para contribuíntes da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 228.Solicitude de devolución por exención por reinvestimento en vivenda habitual para contribuíntes da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Esta solicitude pode ser presentada de forma telemática, así como a realización da predeclaración.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • A Lei 26/2014, do 27 de novembro,

    pola que se modifican a Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, e outras normas tributarias.(BOE 28 - novembro - 2014)

  • Orde HAP/2474/2015, do 19 de novembro,

    pola que se aproba o modelo de solicitude de devolución por aplicación da exención por reinvestimento en vivenda habitual no ámbito do Imposto sobre a Renda de non Residentes e o modelo de solicitude do réxime opcional regulado no artigo 46 do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, e determínase o lugar, forma e prazo de presentación das devanditas solicitudes.(BOE 24 - novembro - 2015)