Saltar ao contido principal

Modelo 184.Declaración Informativa.Entidades en réxime de atribución de rendas.Declaración anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 184.Declaración Informativa.Entidades en réxime de atribución de rendas.Declaración anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo para presentar por aquelas as entidades en réxime de atribución de rendas, tanto as constituídas en España como no estranxeiro, que exerzan unha actividade económica ou cuxas rendas excedan de 3.000 euros anuais.Non deberán presentalo polo tanto as entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro que obteñan rendas en territorio español sen desenvolver neste unha actividade económica, independentemente do importe das rendas obtidas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 184 soporte

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

 • Orde HAP/2250/2015, do 23 de outubro,

  pola que se aproba o modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas e pola que se modifican outras normas tributarias.( BOE - 29 - outubro 2015 )

 • Orde HFP/1106/2017, do 16 de novembro,

  pola que se modifica a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda e os prazos de presentación dos modelos 171, 184, 345 e 347.(BOE, 18-novembro-2017).

 • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

  ...(BOE 31-decembro-2019)

 • Orde HFP/1192/2022, da 1 de decembro,

  pola que se modifican, entre outras, a Orde HAP/2250/2015, do 23 de outubro, pola que se aproba o modelo 184 de Declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas e pola que se modifican outras normas tributarias (BOE 3 -decembro-2022)