Saltar ao contido principal

Modelo 185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e mutualidades.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e mutualidades.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de declaración informativa mensual, destinada a asegurar a axeitada xestión pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, tanto da dedución por maternidade, como, se é o caso, da realización do aboamento mensual anticipado da mesma. Deben presentar esta declaración exclusivamente os órganos e entidades xestoras da Seguridade Social e das Mutualidades, respecto das cotizacións e cotas reportadas en relación cos seus afiliados ou mutualistas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Departamento de Informática Tributaria da Axencia Tributaria (soporte)

Teleproceso vía EDITRAN

Documentación

Modelo 185

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orden HAC/96/2003, de 28 de enero,

por la que se aprueban los diseños físicos y lógicos, modelo 185, a los que debe ajustarse la información mensual que los órganos y entidades gestores de la Seguridad Social y las Mutualidades están obligadas a suministrar de sus afiliados o mutualistas, para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE, 30-enero-2003)