Saltar ao contido principal

Modelo 185.Declaración Informativa.Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e mutualidades.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 185.Declaración Informativa.Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e mutualidades.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de declaración informativa mensual, destinado a asegurar a adecuada xestión pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, tanto da dedución por maternidade, como, se é o caso, da realización do abono mensual anticipado desta.Deben presentar esta declaración exclusivamente os órganos e entidades xestoras da Seguridade Social e das Mutualidades, respecto das cotizacións e cotas devindicadas en relación cos seus afiliados ou mutualistas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Departamento de Informática Tributaria da Axencia Tributaria (soporte)

Teleproceso vía EDITRAN

Documentación

Modelo 185

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde HAC/96/2003, do 28 de xaneiro,

pola que se aproban os deseños físicos e lóxicos, modelo 185, aos que debe axustarse a información mensual que os órganos e entidades xestores da Seguridade Social e as Mutualidades están obrigadas a subministrar dos seus afiliados ou mutualistas, para a súa presentación por soporte directamente lexible por ordenador, e se establece o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso.(BOE, 30-xaneiro-2003)