Saltar ao contido principal

Modelo 189.Declaración Informativa.Valores, seguros e rendas.Declaración anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 189.Declaración Informativa.Valores, seguros e rendas.Declaración anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración informativa anual de valores, seguros e rendas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 189

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Ordes polas que se aproba a relación de valores negociados para os efectos da declaración do Imposto sobre o Patrimonio e da declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas.,
  • Orde EHA/3481/2008, da 1 de decembro,

    pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores do devandito modelo por soportes directamente lexibles por ordenador e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática.( BOE 4-decembro-2008 )

  • Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro,

    pola que se modifican determinadas declaracións informativas, a Orde de 20 de novembro de 2000, pola que se aproban os modelos 115, en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso, os modelos 180, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos, a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios, a Orde EHA/3021/2007, de 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde EHA/3481/2008, de 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo, e a Orde HAP/1695/2016, de 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua (BOE 30-decembro-2020).

  • Orde HFP/1351/2021, da 1 de decembro,

    pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-decembro-2021).