Saltar ao contido principal

Modelo 192.Declaración Informativa.Operacións con Letras do Tesouro.Declaración anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 192.Declaración Informativa.Operacións con Letras do Tesouro.Declaración anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración informativa anual de operacións con Letras do Tesouro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 192

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde de 4 de outubro de 2001, pola que se aproba o modelo 192 de declaración informativa anual de operacións con Letras do Tesouro,

así como os deseños físicos e lóxicos para a súa presentación por soporte directamente lexible por ordenador, e establécese o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso e modifícase a Orde de 22 de decembro de 1999, pola que se aproban os modelos 198 de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.( BOE 6-outubro-2001 )