Saltar ao contido principal

Modelo 199.Declaración Informativa.Declaración anual de identificación das operacións con cheques das Entidades de Crédito.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 199.Declaración Informativa.Declaración anual de identificación das operacións con cheques das Entidades de Crédito.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar ás Entidades de Crédito a presentación da declaración anual de identificación das operacións con cheques

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 199

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde de 21 de decembro de 2001, pola que se aproba o modelo 195 de declaración trimestral en euros de contas ou operacións cuxos titulares non facilitasen o número de identificación fiscal ás entidades de crédito no prazo establecido,

e o modelo 199 de declaración anual en euros de identificación das operacións con cheques das entidades de crédito, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación dos citados modelos por soporte directamente lexible por ordenador, e establécese o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso.( BOE 29-decembro-2001 )