Saltar ao contido principal

Modelo 291. Declaración Informativa. Imposto sobre a Renda de non Residentes. Contas de non residentes sen establecemento permanente.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 291. Declaración Informativa. Imposto sobre a Renda de non Residentes. Contas de non residentes sen establecemento permanente.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración informativa de contas de non residentes sen establecemento permanente.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 291

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro,

    pola que se aproba o modelo 291 «Imposto sobre a Renda de non Residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes», así como os deseños físicos e lóxicos para a súa presentación por soporte directamente lexible por ordenador, e establécese o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso. (BOE 10-noviembre-2008)

  • Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro,

    pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias. (BOE, 27-octubre-2016)

  • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro,

    pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo; a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300; a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 "Imposto sobre a Renda de Non Residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes".