Saltar ao contido principal

Modelo 296.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes (sen establecemento permanente).Resumo anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 296.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes (sen establecemento permanente).Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes, sen establecemento permanente.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Entidades colaboradoras

Documentación

Modelo 296

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h).(BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica

  • Orde EHA/3290/2008, do 6 de novembro,

    pola que se aproban o modelo 216 «Imposto sobre a Renda de non Residentes.Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente.Retencións e ingresos a conta.Declaración-documento de ingreso» e o modelo 296 «Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración anual de retencións e ingresos a conta». ( BOE 17-novembro-2008)

  • Orde HFP/1271/2017, do 21 de decembro,

    pola que se modifica a Orde EHA/3316/2010, do 17 de decembro, pola que se aproban os modelos de autoliquidación 210, 211 e 213 do Imposto sobre a Renda de non Residentes, que deben utilizarse para declarar as rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente, a retención practicada na adquisición de bens inmobles a non-residentes sen establecemento permanente e o gravame especial sobre bens inmobles de entidades non-residentes, e establécense as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación e outras normas referentes á tributación de non-residentes, e a Orde EHA/3290/2008, do 6 de novembro, pola que se aproban o modelo 216 "Imposto sobre a Renda de non Residentes.Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente.Retencións e ingresos a conta.Declaración-documento de ingreso" e o modelo 296 "Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración anual de retencións e ingresos a conta".(BOE, 23-decembro-2017)

  • Orde HFP/1351/2021, da 1 de decembro,

    pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-decembro-2021).