Saltar ao contido principal

Modelo 232.Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais

Datos Xerais

Denominación

Modelo 232.Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Obriga de informar expresamente das operacións con persoas ou entidades vinculadas e/ou da información relativa a operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.Sede electrónica da Axencia Tributaria

Documentación

Modelo 232

Fases do procedemento/servizo

Ao tratarse da presentación dun modelo de declaración, non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde HFP/816/2017, do 28 de agosto,

pola que se aproba o modelo 232 de declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais (BOE, 30-agosto-2017).