Saltar ao contido principal

Modelo 232. Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais

Datos Xerais

Denominación

Modelo 232. Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Obriga de informar expresamente das operacións con persoas ou entidades vinculadas e / ou da información relativa a operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática. Sede electrónica da Axencia Tributaria

Documentación

Modelo 232

Fases do procedemento/servizo

Ao tratarse da presentación dun modelo de declaración, non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto,

por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales (BOE, 30-agosto-2017).