Saltar ao contido principal

Modelo 179. Declaración informativa anual da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

Datos Xerais

Denominación

Modelo 179. Declaración informativa anual da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento para a presentación da Declaración informativa das cesións de uso de vivendas con fins turísticos (modelo 179)

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde HAC/612/2021, do 16 de xuño,

    pola que se aproba o modelo 179, "Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación (BOE 18-junio-2021).

  • Orde HFP/188/2023, do 27 de febreiro,

    pola que se aproba a relación de valores negociados en centros de negociación, co seu valor de negociación medio correspondente ao cuarto trimestre de 2022, para os efectos da declaración do Imposto Sobre o Patrimonio do ano 2022 e da declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, e pola que se modifica a Orde HAC/612/2021, do 16 de xuño, pola que se aproba o modelo 179, "Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación (BOE 28-febrero-2023).