Saltar ao contido principal

Modelo 235 Declaración de información de actualización de mecanismos transfronteirizos comerciables

Datos Xerais

Denominación

Modelo 235 Declaración de información de actualización de mecanismos transfronteirizos comerciables

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O modelo 235 debe presentarse polos intermediarios (art.º 48 do Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos) para declarar os datos actualizados dos mecanismos transfronteirizos comerciables, é dicir, dos mecanismos transfronteirizos deseñados, comercializados, executables ou postos a disposición para a súa execución sen necesidade de adaptación substancial, sempre que fosen declarados con anterioridade.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Web service.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde HAC/342/2021, do 12 de abril,

pola que se aproba o modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal", o modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronteirizos comerciables" e o modelo 236 de "Declaración de información da utilización de determinados mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal" (BOE, 13-abril-2021).