Saltar ao contido principal

Comunicacións entre os intervenientes e partícipes nos mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal

Datos Xerais

Denominación

Comunicacións entre os intervenientes e partícipes nos mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Asistencia no cumprimento de obrigas formais entre os intervenientes e partícipes nos mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Ofrécese como asistencia no cumprimento de obrigas formais entre os intervenientes e partícipes nos mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal. Non se presenta ante a Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Non é propiamente un procedemento da Axencia Tributaria, polo que non hai fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Non procede ditar Resolución

Recursos

Non cabe a presentación de Recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica