Saltar ao contido principal

Modelo 721. Declaración informativa sobre moedas virtuais situadas no estranxeiro

Datos Xerais

Denominación

Modelo 721. Declaración informativa sobre moedas virtuais situadas no estranxeiro

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

declararase no modelo 721 a información contida no anexo da orde que regula o modelo, de conformidade co previsto no artigo 42 quater do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, en relación coas moedas respecto das que se teña a obriga de declarar.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Artículo 42.quater del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (añadido mediante 249/2023, de 4 de abril).

  • Orden HFP/886/2023, de 26 de julio,

    por la que se aprueba el modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE 29-julio-2023)