Saltar ao contido principal

Declaración de lesividade de actos anulables de Xestión.

Datos Xerais

Denominación

Declaración de lesividade de actos anulables de Xestión.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento a través do cal a Administración tributaria poderá declarar lesivos para o interese público os seus actos e resolucións favorables aos interesados que incorran en calquera infracción do ordenamento xurídico, co fin de proceder á súa posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Non ten. Iníciase de oficio.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:de oficio.

Tramitación:Concederase audiencia por un prazo de 15 días a cantos aparezan como interesados no procedemento.Formularase proposta de resolución, e solicitarase informe do órgano con funcións de asesoramento xurídico sobre a procedencia de que o acto sexa declarado lesivo.

Terminación:Mediante resolución adoptada polo Ministro de Facenda ou órgano en quen delegue.A declaración de lesividade non poderá adoptarse unha vez transcorridos catro anos dende que se notificou o acto administrativo.Tamén poderá rematar por caducidade.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Ministro de Facenda e Función Pública ou órgano en quen delegue.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica