Saltar ao contido principal

Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte

Datos Xerais

Denominación

Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte

Tipo de procedemento

Revisión de actos administrativos e recursos

Materia

Queixas e suxestións

Obxecto

Presentación de queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado ou de suxestións para mellorar a calidade dos servizos, incrementar o rendemento ou o aforro do gasto público, simplificar trámites administrativos ou aumentar o grao de satisfacción da sociedade nas súas relacións coa Administración tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Unidades receptoras nas oficinas con competencias tributarias abertas ao público dependentes da Secretaría de Estado de Facenda.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no art.º 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Escrito de remisión da queixa ou suxestión acompañando a documentación que o presentador estime oportuno.As queixas requiren identificación.As suxestións poden ser anónimas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:presentación da queixa ou suxestión ante a unidade receptora.

Tramitación:remisión á unidade competente para tramitar a queixa segundo o ámbito territorial, remisión ao servizo responsable o que afecte a queixa que ten que contestar directamente ao contribuínte.O contribuínte pode formular desconformidade coa contestación.A desconformidade é contestada pola Presidencia do Consello para a Defensa do Contribuínte.

Terminación:coa contestación do Servizo responsable se non hai desconformidade;se a hai, coa contestación da Presidencia do Consello para a Defensa do Contribuínte.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

15 Día/s natural/é

Órgano de resolución

Consello para a Defensa do Contribuínte

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1676/2009, do 13 de novembro,

polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte.(BOE 4-decembro-2009)