Saltar ao contido principal

Outros procedementos de Recadación

Datos Xerais

Denominación

Outros procedementos de Recadación

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Creación un procedemento xenérico, que permita aos contribuíntes relacionarse electronicamente coa AEAT na tramitación daqueles procedementos que non conten con outro trámite electrónico máis específico, que permita realizar o que ata a entrada en vigor das novas leis 39/2015 e 40/2015 víñase facendo de xeito presencial.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa - Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Documentación en poder do interesado, segundo o tipo de trámite de que se trate.

Fases do procedemento/servizo

Ao tratarse dun procedemento xenérico, cuxas actuacións probablemente terminarán reasignandose a outro procedemento, non procede indicar fases de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Ao tratarse dun procedemento xenérico, cuxas actuacións terminarán probablemente reasignandose a outro procedemento, non procede indicar recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica