Saltar ao contido principal

Procedemento especial para microempresas

Datos Xerais

Denominación

Procedemento especial para microempresas

Tipo de procedemento

Declaracións e comunicacións dos interesados

Materia

Impostos

Obxecto

O servizo adaptouse para dar cumprimento ao que se dispón no artigo 707 apartado 3 do TR da Lei Concursal, tras a modificación operada pola Lei 16/2022, do 5 de setembro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática, na sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Non existen fases específicas de tramitación

Formularios

Comunicación do plan de continuación (art. 691 bis TRLC)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE 7-mayo-2020):

Normativa de tramitación

Artículo 691 bis del texto refundido de la Ley Concursal, tras la modificación operada por la Ley 16/2022,

de 5 de septiembre.