Saltar ao contido principal

Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades tributarias.

Datos Xerais

Denominación

Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades tributarias.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Subministración por vía telemática ás Administracións Públicas de información que precisan para a tramitación de determinados procedementos administrativos da súa competencia, sendo a información fornecida substitutiva do certificado que, noutro caso, deberían achegar os interesados no procedemento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Ficheiro normalizado cos datos identificativos dos interesados respecto dos cales a Administración Pública en cuestión solicita información.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Remisión por vía telemática á AEAT por parte da Administración Pública requirente do ficheiro normalizado cos datos identificativos dos interesados respecto dos que se solicita información.

Tramitación. Captura dos datos do ficheiro anterior e cruzamento dos mesmos coa base de datos da AEAT.

Terminación. Envío por vía telemática dos datos solicitados á Administración Pública requirente.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica