Saltar ao contido principal

Xestión de solicitudes de información non estruturada

Datos Xerais

Denominación

Xestión de solicitudes de información non estruturada

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Recepción de solicitudes de información e envío a outros organismos públicos

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Solicitude por vía telemática da información por parte da Administración Pública de que se trate.

Tramitación. Se procede a subministración de información, preparación desta .

Terminación. Posta a disposición da documentación preparada.

Formularios

Tramitación electrónica

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica