Saltar ao contido principal

Notificacións.

Datos Xerais

Denominación

Notificacións.

Tipo de procedemento

Convenios de colaboración e comunicacións administrativas

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento para recibir as notificacións, con total seguridade e integridade, a través de medios telemáticos, ben mediante a Notificación por comparecencia electrónica (acceso electrónico polos interesados ao contido das actuacións administrativas correspondentes, sempre que quede constancia de ditos acceso), ben mediante a utilización do Enderezo Electrónico Habilitado.Este último tipo de notificación será obrigatoria para as persoas e entidades ás que se refire expresamente o Real Decreto 1363/2010, do 29 de outubro, que regula os supostos de notificacións e comunicacións administrativas obrigatorias por medios electrónicos no ámbito da Axencia Estatal de Administración Tributaria e que son fundamentalmente sociedades e outras entidades.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Non procede presentación de documentación accesoria, salvo a relativa á obtención de certificado electrónico e, no seu caso, apoderamento.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:No suposto da notificación por comparecencia electrónica, realizarase o acceso ás notificacións a través da páxina web da Axencia Tributaria.A subscrición voluntaria a notificacións e comunicacións a través do Enderezo Electrónico Habilitado, require que se dispoña desta, debendo realizar posteriormente a selección dos procedementos dos que se desexe recibir as notificacións por medios telemáticos.As persoas e entidades ás que se refire o Real Decreto 1363/2010, do 29 de outubro, que regula os supostos das notificacións e comunicacións administrativas obrigatorias por medios electrónicos no ámbito da Axencia Estatal de Administración Tributaria, só estarán vinculadas dende a recepción dunha comunicación co acordo de asignación, a cal poderá recibirse por medios non electrónicos ou por medios electrónicos (notificación por comparecencia en sede electrónica da AEAT ) producindo plenos efectos a inclusión dende a primeira delas que sexa practicada (Artigo 5.3 do Real Decreto 1363/2010).

Tramitación e Finalización:obtención da información contida nas notificacións e comunicacións dispoñibles, ou das recibidas, no seu caso.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal da Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica