Saltar ao contido principal

Modelos non vixentes do Imposto sobre o Valor Engadido

Datos Xerais

Denominación

Modelos non vixentes do Imposto sobre o Valor Engadido

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación de modelos de declaracións referidas ao Imposto sobre o valor engadido correspondentes a períodos impositivos con prazo de presentación finalizado.Cando a presentación implique unha débeda nova, ou importe superior a ingresar o da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver ou a compensar inferior á anteriormente autoliquidada devindicaranse as recargas por declaración extemporánea.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Oficinas da AEAT

Documentación

O correspondente modelo dispoñible

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica