Saltar ao contido principal

Simuladores

Datos Xerais

Denominación

Simuladores

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar os cálculos da próxima declaración de Renda a presentar dentro do período voluntario.Facilitar ficheiros NRC para probas e simulacións do envío e presentación de determinados modelos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

No caso do simulador de Renda os cálculos efectuásense en función dos datos introducidos polo propio interesado.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica