Saltar ao contido principal

Axudas para a infancia previstas na Lei do Ingreso Mínimo Vital

As axudas para a infancia previstas na Lei do Ingreso Mínimo Vital non se xestionan pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (e polo tanto non se solicitan a través do Modelo 140).

Estas prestacións xestiónanse polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).