Saltar ao contido principal

Novo Certificado 1415 "Inspección de Sanidade vexetal.Declaración responsable que presenta o importador"

O 13 de xullo deuse de alta o certificado 1415 " Inspección de Sanidade vexetal.Declaración que presenta o importador e baixo a súa responsabilidade facendo constar que os produtos non están afectados polo control de inspección fitosanitaria".É dicir, non require tramitación co organismo competente.

Este código poderá declararse na casa 44 para aquelas posicións estatísticas suxeitas a control polas medidas FTN (Inspección Sanitaria Importación) e TFT (Tránsito Inspección Sanitaria) e que estean afectadas pola remisión 02 389 "Para esta partida admitirase unha declaración do importador facendo constar que, baixo a súa responsabilidade, os produtos que se importan non están sometidos ao control de Sanidade vexetal (inspección fitosanitaria)".