Saltar ao contido principal

Fraccionamento extraordinario aplicable ás débedas por declaracións de IRPF 2020 para perceptores de Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE)

No BOE de hoxe 7 de abril, publicouse a Orde HAC/320/2021, do 6 de abril, pola que se establece un fraccionamento extraordinario para o pagamento da débeda tributaria derivada da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para beneficiarios durante 2020 de prestacións vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Emprego.

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril,

por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.