Saltar ao contido principal

IVA e o comercio electrónico

Estes réximes entrarán en vigor a partir do 1 de xullo de 2021, sendo de aplicación optativa ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores efectuadas no ámbito do comercio electrónico. 

Toda a normativa aplicable, guías e unha relación de preguntas frecuentes, ampliando o seu contido a medida que sexa aprobada a normativa nacional de trasposición, no seguinte enlace:

IVE e comercio electrónico