Saltar ao contido principal

Novas ferramentas de asistencia virtual

 1. Ferramentas de Asistencia Virtual de Censos

  Incorporáronse dentro das ferramentas de asistencia virtual, dúas novas ferramentas censuais:o "Informador censual" e o "Buscador de actividades e as súas obrigas tributarias";

  O "Informador censual" ofrece información sobre os principais trámites censuais como NIF, IAE, apoderamentos, sistemas de identificación dixital, certificados tributarios ou comprobacións censuais.Se está rexistrado no sistema Cl@ve ou ten un certificado electrónico poderá recibir unha copia da conversación en formato PDF no seu correo electrónico.

  Acceso ao Informador censual

  O "Buscador de actividades e as súas obrigas tributarias", segundo sexa unha persoa física ou xurídica, residente ou non, e sobre a base da actividade económica seleccionada, ofreceralle a información referente á epígrafe de IAE e ás obrigas tributarias que leva consigo o exercicio da actividade (Imposto de Actividades Económicas, IVE, Imposto sobre a Renda de Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e as obrigas como retedor).

  Acceso ao Buscador de actividades e as súas obrigas tributarias 

 2. Ferramenta de Asistencia Virtual de IRPF

  Incorporouse dentro das ferramentas de asistencia virtual o Informador de Renda 2020 que contén as respostas ás preguntas máis frecuentes sobre o IRPF (mínimos persoais e familiares, opcións de tributación, deducións, como declarar os rendementos de inmobles...) así como as cuestións máis novidosas da Renda 2020 como son os ERTE e o ingreso mínimo vital (IMV).Respecto a ERTE e IMV habilitouse, ademais, un servizo de chat atendido por especialistas.Así, se ten unha dúbida que non puido resolver co Informador, poderá formulárllela aos nosos especialistas.

 3. INFORMA+

  Co novo ‘INFORMA+’, os contribuíntes poden formular cuestións de carácter tributario para as que obterán unha resposta por escrito personalizada preparada polos nosos especialistas.Ademais, os contribuíntes poderán acceder a todas as súas consultas a través da opción de "Os meus Expedientes" da Sede Electrónica.Para facer uso deste servizo é necesario estar rexistrado en Cl@ve ou dispoñer de certificado electrónico.

  Polo momento este servizo ofrece información sobre IVE, Subministración Inmediata de Información (SII, Libros rexistro de IVE on-line) e censos.

  Pode acceder ao INFORMA+ a través de: