Saltar ao contido principal

Convenio entre España e Cabo Verde para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Publicouse no BOE de hoxe o Convenio entre o Reino de España e a República de Cabo Verde para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o seu Protocolo, feito en Madrid o 5 de xuño de 2017.

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.