Saltar ao contido principal

Convenio entre España e Romanía para eliminar a dobre imposición e previr a evasión e elusión fiscais

Publicouse no BOE de hoxe o Convenio entre o Reino de España e Romanía para eliminar a dobre imposición en relación cos impostos sobre a renda e previr a evasión e elusión fiscais e o seu Protocolo, feito en Bucarest o 18 de outubro de 2017.

Convenio entre el Reino de España y Rumanía

para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017.