Saltar ao contido principal

Medidas financeiras de apoio social e económico

Coa finalidade de reducir a fiscalidade dos beneficiarios do ingreso mínimo vital declárase a súa exención no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas nos mesmos termos que as prestacións económicas establecidas polas comunidades autónomas en concepto de renda mínima de inserción.

Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre,

de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.