Saltar ao contido principal

Modelo 237. Gravame especial sobre beneficios non distribuídos por SOCIMI

Publicouse a Orde HFP/1430/2021, do 20 de decembro, pola que se aproba o modelo 237 "Gravame especial sobre beneficios non distribuídos por sociedades anónimas cotizadas de investimento no mercado inmobiliario. Imposto sobre sociedades. Autoliquidación" e determínase forma e procedemento para a súa presentación. 

Entrará en vigor o día  3 de xaneiro de  2022 e será de aplicación para os períodos impositivos iniciados a partir do   1 de xaneiro de  2021.

Orden HFP/1430/2021, de 20 de diciembre,

por la que se aprueba el modelo 237 "Gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación" y se determina forma y procedimiento para su presentación.