Saltar ao contido principal

Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022

Publicouse a Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022.

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.