Saltar ao contido principal

Réxime económico e fiscal das Canarias

Modifícase o réxime económico e fiscal das Canarias e regúlanse prazos de renuncias e revogacións ao método de estimación obxectiva do IRPF e aos réximes especiais simplificados e da agricultura, gandaría e pesca do IVE, para o ano 2022.

Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre,

por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación.