Saltar ao contido principal

Modifícase o Regulamento do Imposto sobre Sociedades

Publicouse o Real Decreto 1178/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo.

Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre,

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.