Saltar ao contido principal

Convenio e Protocolo entre España e a India para evitar a dobre imposición

Publicouse o Protocolo entre o Reino de España e a República da India feito en Nova Delhi o 26 de outubro de 2012, que modifica o Convenio e o Protocolo entre o Reino de España e a República da India para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio.

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012,

que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.